Goed nieuws voor onze toekomst! Voor het eerst is er een hi-tech fabriek die CO2 uit de lucht haalt en daar een nuttig product van maakt. Climeworks haalt bij het Zwitserse Zurich kooldioxide uit de atmosfeer. Dat wordt samengeperst en verkocht als mest. Zo maken ze het zuiveren van de lucht commercieel rendabel. Vreemde kringloop: de tot vaste stof geperste broeikasgassen worden verkocht aan… broeikassen.

 

Aan het verminderen van de CO2-uitstoot wordt veel aandacht besteed. Het kunstmatig uit de lucht halen van de stof is tot nog toe een nog weinig ingezette oplossing voor het probleem. Het is nog nooit op grote schaal geprobeerd. Climeworks-oprichter Christoph Gebald vertelt dat het bedrijf 18 kooldioxidecollectoren op het dak van een afvalverwerkingscentrale heeft geplaatst. Aangedreven door afvalwarmte van de verbrandingsoven zuigen die CO2-collectoren lucht door filters die CO2 absorberen.

Die filters worden verwarmd waarbij de CO2 verwijderd wordt, waarna de stof met een pijpleiding naar landbouwkassen in de buurt gaat. Ieder jaar gebruiken die kassen 900.000 kilogram CO2 om gewassen te laten groeien. Maar daar houdt het niet op. In 2025 wil het bedrijf 1 procent van de wereldwijde CO2-productie opvangen.

 

 

Lees ook over GreenGenius Marije en haar werkplek bij Differ

Kernfusie @ Differ

 

Bron