Duurzaamheidsorganisatie Milieu Centraal liet een steekproef uitvoeren onder een representatieve groep 25- tot 35-jarigen. Daaruit bleek dat de meerderheid graag duurzame keuzes wil maken (53%). Ongeveer 75% van de respondenten scheidt het afval en maakt gebruik van spaarlampen. Daarentegen ging 46% van hen wél in het afgelopen jaar met het vliegtuig op vakantie en vindt tweederde het niet nodig om minder vlees te eten in belang van het milieu. Dit is tegenstrijdig met de intentie voor duurzame keuzes.

 

Zo zijn er meer contradicties uit het onderzoek wanneer het gaat over intenties om duurzaam te leven. De meerderheid geeft aan graag meer te weten te komen over duurzaamheid, maar 47% gaat nooit zelf op zoek naar informatie hierover. Ze vinden het belangrijk dat voedsel lekker en betaalbaar is. Of het ook biologisch of diervriendelijk is, is minder van belang.

 

Millennials staan ook wel bekend als early adopters, wat inhoudt dat zij er als eerste bijzijn wanneer het gaat om de nieuwste smartphone of andere gadgets. Ook al heeft productie hiervan echter slechte effecten op de arbeidsomstandigheden van werknemers en is het erg milieu- en klimaat belastend.

 

Aan de andere kant is er op sommige vlakken wel weer blijk van een duurzame intentie. Respondenten gaven aan dat zij energiezuinig willen wonen. Ze willen duurzame kleding kopen en langer met een smartphone doen. Dat laatste is meer in het belang van de eigen portemonnee, en niet zo zeer in die van het milieu.

 

Millennials lijken tussen idealisme en consumentisme vast te zitten. Daarmee zijn ze eigenlijk gelijk in het gedrag van de gemiddelde Nederlander. Slechts 2% van de gemiddelde Nederlander zou zich omschrijven als een voorloper op het gebied van duurzaam leven. Ondanks hun vooruitstrevende imago scoort deze ‘groene generatie’ op ethisch vlak, het échte bestrijden van milieuproblemen, lager dan gemiddeld.

 

Interesse in verduurzaming?

Bezoek volgend jaar ook de All Energy Day!

 

Bron