Uit onderzoek (van KPMG) blijkt dat driekwart van de onderzochte bedrijven in Nederland en België verwacht dat agile werken ookwel bekend als ‘scrummen’ de komende jaren de nieuwe norm zal zijn. In Nederland werken Marktplaats, ING, TomTom, Coolblue, Tele2, KPN en Icemobile er al mee. Terecht enthousiasme?

 

Agile werken gaat volgens het Agile manifesto, een filosofie vastgelegd in 6 regels en 12 principes, geschreven door 17 softwareontwikkelaars waaronder de Nederlander Arie van Bennekum. Er staan punten in als; aanpassingen verwelkomen, samenwerken met de opdrachtgever en binnen een paar weken leveren van werkende software. Een team dat een project uitvoert met een agile-aanpak volgt niet zomaar de lijnen van de afgesproken opdracht maar gaat er al bij voorbaat van uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen. Zo is een verandering geen teleurstelling en weet het team hier flexibel op in te spelen zonder verlies van tijd of geld.

 

Minder stress

Dat werken gebeurt in een multidisciplinair team waarin zowel ontwikkelaars als business bij elkaar komen. Tegelijkertijd is zowel de opdrachtnemer, de opdrachtgever en de klant of gebruiker vertegenwoordigd. Zo’n team van autonome individuen doet aan zelforganisatie en face-to-face conversatie, waarin vooral veel informatie gedeeld moet worden. Hoe is jouw voortgang? Wat heb je van de ander nodig? Hoeveel tijd kost dat? Iedere dag dien je je uit te spreken. Een manier waarin ook de introverte specialist zijn zegje moet doen, waarbij de extraverte salesmens echt wat heeft aan luisteren. Een open communicatie die volgens sommigen raakt aan de basiswaarden van het boeddhisme. Uit de praktijk blijkt inderdaad dat het niet alleen de resultaten ten goed komt, maar werknemers stressvrijer en blijer zijn. Werknemers vragen er inmiddels zelf om. Wie talentvolle mensen zoekt kan met een goed functionerende agile-werkomgeving het verschil maken.

 

Het kantoor moet ook ‘lenig’ zijn

“Je hebt hiervoor een kantoor nodig dat ook ‘lenig’ is, mee verandert met de organisatie en de teams”, zegt Timo Westra, directeur van De Agile Kantoorinrichters. “Organisaties die kiezen voor Agile werken realiseren zich vaak niet hoezeer een inrichting de verandering kracht kan bijzetten. Een kantoor dat in de afgelopen jaren net helemaal is ingericht volgens de principes van Het Nieuwe Werken staat ongeveer haaks op de ruimtelijke behoeftes van een agile-team.

 

Het genot van de Done-kolom

Het gaat om whiteboards of zelfs whitewalls waarop post-its in vele kleuren van een kolom Planned naar In Progress naar Done of On Hold verhangen kunnen worden. Het genot om je taak in de Done-kolom te plakken moet groot zijn. Vaak is er een digitale muur voor een offshore teamlid in bijvoorbeeld India, of een camera die continu open staat. Zo heeft het kantoor van TomTom een opstelling met de ruggen naar elkaar toe gekeerd zodat mensen geconcentreerd kunnen werken, maar snel bij elkaar aan kunnen rijden voor overleg. KPN heeft teamtafels ingericht voor ‘pair programming’, waar twee mensen met een eigen toetsenbord samen aan een code op een enkel scherm werken.

 

Bijna 60 procent van de bedrijven in Nederland en België geeft aan dat ‘agile’ projectmanagement dé manier is om flexibeler te kunnen opereren en voortdurend in staat te zijn in te spelen op veranderingen. Toch zal de traditionele, fasegerichte ‘watervalbenadering’ van het werkproces niet verdwijnen. Van de onderzochte bedrijven gaat 85 procent ervan uit dat de komende jaren sprake zal zijn van een hybride situatie waarbij benaderingen door elkaar heen zullen worden gebruikt.

Eén tip voor wie zich als een ervaren agile-werker wil voordoen: geeltjes pel je zijwaarts van het blokje af. Van onder naar boven scheuren levert opkrullende post-its op, en daar hebben ‘agilisten’ een hekel aan. De professional openbaart zich in de details.

 

Naast agile werken kan je ook tegenwoordig ook werken zonder afleiding. Bijvoorbeeld met de 'niet-storen-knop'.

 

Bron