Op de ochtend van 4 mei kwamen de GreenGeniussen weer met zijn allen bij elkaar om een mooi staaltje teamwork te leveren. In dit onderdeel van de GreenGeniusAcademy stond tijdens het event proactiviteit centraal!

 

De Geniussen moesten vroeg uit de veren zodat zij stipt om 7:30 uur waren verzameld op ons kantoor in de Galgenwaard, Utrecht. Daar stonden begeleiders Herold en Erik op hen te wachten om te starten met het high-impact event. Tijdens de uitdagingen die hen te wachten stonden moesten de Geniussen hun ervaringen van de afgelopen events meenemen en kritisch zijn over hun eigen proactiviteit.

 

De term proactiviteit is geïntroduceerd door Stephen Covey in zijn bestseller ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’. Inmiddels is het binnen organisaties een veel gebruikte term, waar doorgaans onder wordt verstaan: “initiatief nemen, in actie komen.”

 

Gedurende de ochtend werden er diverse opdrachten voorgelegd aan onze Geniussen, die zij in groepsverband moesten aanpakken en oplossen. Na iedere opdracht was er een moment van reflectie waarin zij zelf hun eigen gedrag konden analyseerden met de input van de observaties van de begeleiders. Zo werden ze bewust van hun gedrag en welke invloed dat heeft op henzelf, op de groep en op het proces.

 

De belangrijkste kernwoorden van de GreenGeniusAcademy zijn Willen, Denken, Voelen en Doen. Tijdens de evaluatiemomenten wordt bij ieder van deze woorden stilgestaan. ‘Willen’ gaat over een stukje motivatie om een opdracht tot een goed einde te brengen, ‘Denken’ gaat over de strategiebepaling of het plan om de opdracht uit te voeren, ‘Voelen’ gaat over een gut feeling’ die iedereen ervaart tijdens dit denkproces en hoe zij dit uiten, en ‘Doen’ gaat over de uitvoering van de opdracht.

 

Iedere opdracht had een krappe tijdslimiet. Dit zorgde voor een stukje frustratie bij de Geniussen. Hierdoor wilde de begeleiders laten zien dat je door frustratie geïrriteerd kan raken en je daardoor anders gaat gedragen. Door dit teweeg te brengen leerde zij het eigen gedrag te herkennen en ervaarden ze de effecten. Door frustratie en irritatie gaat namelijk iemands productiviteit met wel 80 tot 90 procent achteruit.

 

Door de bewustwording van het eigen gedrag en het besef waar dit vandaan komt, leren de GreenGeniussen hier op te sturen. Onder begeleiding leren ze zichzelf te reflecteren en constant andere perspectieven aan te nemen. Zo leren zij grip te houden op hun eigen productiviteit.

 

De GreenGeniusAcademy is een driejarig traject voor groei en reflectie. Middels verschillende leermomenten volgens het jitje-principe (just in time, just enough), ontstaat er een stijgende leerlijn waarmee de Geniussen persoonlijke groei ondervinden. Op deze dag hebben ze onder andere geleerd om een proactieve houding aan te nemen, effectief met tijd om te gaan, bewust te zijn van eigen gedrag en bereid te zijn om door elkaars ogen naar situaties te kijken.

 

Lees hier meer over de GreenGeniusAcademy